Název firmy:
Porsche Inter Auto CZ, s.r.o. -
Porsche Plzeň - Borská Pole
Sídlo firmy:
Podnikatelská 1
CZ-30100 Plzeň - Borská pole
Právní forma:
Telefon:
+420 377 432 611
Fax:
E-mail:
IČO:
47124652
Soudní příslušnost:
MS v Praze, oddíl C, vložka 12939
DVR:
DIČ:
CZ47124652
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank, a.s.
Kód banky:
5500
Číslo účtu:
5020015878/5500
IBAN:
CZ9855000000005020015878